Photo of teacher

Trịnh Minh Cường

Passion Web, Mobile developer, software solution architect. Teach Golang, Java Spring Boot, Python Data Analysis.

Học vấn

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông (Cử nhân)

Viện Khoa học kỹ thuật Hàn Quốc

Chuyên ngành: Kĩ sư cơ khí (Thạc sĩ)

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Java Spring Boot: 2 projects

Python Data Analysis

Pyspark, Apache Spark

Tensor Flow: teach 2 basic courses

Golang Web – Microservices: 2 projects, teach 1 course

Node.js: 1 project, teach 3 courses

IOS Swift: 10 projects, teach 17 courses

ASP.net C#: 5 projects

HTML5 game: teach 3 courses

Công tác

PACIFIC R.I.M 5/1996 – 9/1999

  • Developer

Fujitsu Vietnam 9/1999 – 3/2003

  • Developer lead

Trivision Vietnam 4/2006 – 7/2007

  • Developer lead

Microsoft MSNBC – Harvey Nash 7/2007 – 8/2008

  • Tech lead

MICROSOFT VIETNAM8/2008 – 11/2011

  • Technology Evangelist

TECHMASTER VIETNAM11/2011 – Hiện nay

  • CTO