Photo of teacher

Nguyễn Hàn Duy

Ngày sinh: 21/09/1992

Tôi đã có 1 năm kinh nghiệm làm kĩ sư hệ thống tại CMC Global, 3 năm kinh nghiệm làm kĩ sư DevOps và lập trình viên Backend tại TechMaster Vietnam.

Học vấn

Học viện Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính & Ngân hàng

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Docker, Docker Swarm, K8S để deploy các ứng dụng

Linux command line to manage servers

Git, Github, Gitlab to manage source code

Jenkins to automate CI/CD

Công tác

ETC TECHNOLOGY SYSTEMS
JOINT STOCK COMPANY 08/2014 - 08/2017

  • Software Tester

TechMaster Vietnam Ltd 03/2018 - 03/2021

  • DevOps Engineer & Backend developer

CMC Global 03/2021 - Hiện nay

  • System Engineer