Photo of teacher

Huỳnh Minh Quân

Ngày sinh: 08/01/1996

Hiện đang làm DevOps Engineer tại Hoàng Phúc International, với 5 năm kinh nghiệm frontend & backend và 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực DevOps

Học vấn

Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Điện tử công nghiệp (Cử nhân)

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Redux Docker Docker Compose Css3 Kubernetes Gitlab CI

DevOps PostgreSQL React HTML5 JavaScript NodeJS

Terraform Aws Golang

Công tác

Solazu 02/2020 - Hiện Tại

  • Leader Full Stack Developer / Devops Engineer

Click 04/2017 - 05/2018

  • PHP developer