Photo of teacher

Lê Vinh

Năm sinh: 1991

Với hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty lớn của Nhật, trải qua nhiều vị trí khác nhau trải dài suốt quy trình phát triển và vận hành sản phẩm trên nền tảng cloud.

Học vấn

Đại học Bách Khoa Hà Nội (2009 – 2014)

Kỹ sư công nghệ thông tin

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Cloud Architect (hiện nay)

DevOps Engineer

SRE Engineer

Web Application Developer

Automation QA

Bridge Software Engineer

Chứng chỉ

Professional Scrum Master - PSM I 09/2021

AWS DevOps Engineer - Professional 04/2021

AWS Solutions Architect - Professional 11/2020

基本情報技術者試験 - FE 04/2014